Skadelig og unødvendig debatt

Bård Stranheim gir i et innlegg på forskersonen.no 20.januar uttrykk for frustrasjon over mangel på etterrettelighet i debatten om ME og Lightning process (LP). Han skriver at “...debatten er preget av polarisering og fake news, spesielt om Lightning Process.”  Det er ikke vanskelig å si seg enig med Stranheim, dog med et helt annet perspektiv. … Fortsett Skadelig og unødvendig debatt

Reklame